CatalanHungarianFrenchGreek
 
 
 
Documents i recursos
Materials Assemblea
 
 foc 00

REUNIÓ INICIAL - PRESENTACIÓ DE L'ASSEMBLEA
 

Descarregar la fitxa de la reunió 0 (pdf)
Carta del G. Emili Turú (pdf)

 
 

Presentació de la II Assemblea Internacional de la Missió Marista
Dim lights

 

 
 

 La missió marista en el món
Dim lights

 

 
 

Lumière du monde - Light of the world
Download

Descarregar la lletra en pdf

 
     
ESPIRITUALITAT
 
     
 foc 01

 

TEMA 1

El cor de la missió que ens condueix vers una terra nova

 
 

« De fet la historia de la nostra espiritualitat és senzilla. És una història de dones i d’homes  que experimenten una set  que només Déu pot apagar. Després d’haver-ne begut fins a sadollar-se’n, es troben plens del mateix desig de Jesús  -donar vida a la Bona Notícia de Déu. Animats per l’Esperit, convidats per l’ardent desig de Déu: portar la vida al món, esdevenim els rius d’aigua viva que amaren els aspectes personals, comunitaris i apostòlics de les nostres vides. » (L’Aigua de la Roca 43) 

 

 
 

Textos per a la reflexió :
AIGUA DE LA ROCA, XXIè Capítol General, Bíblia: Fets 26,14–18 ;…
Compartir en equip:
Una espiritualitat « pràctica »
Les «crides » del nostre món.
La nostra resposta a la missió.
Contribució:
Crides personals i comunitàries.
Celebració : Les nostres ànimes glorifiquen el Senyor. 

 

 
  Descarregar la fitxa del tema 1 (pdf)
 
     
foc 02

TEMA 2

De camí vers la conversió

 
 

Una espiritualitat que posa la conversió de les persones i de les estructures. En aquesta ocasió, mirem d’aprofundir en la recerca dels elements propis de la nostra espiritualitat que ens ajuden en el camí vers la conversió personals i institucional i que generen un nou esperit. El XXI è Capítol General ens recorda ja que aquests processos de conversió pressuposen una disposició  a caminar, a desprendre’ns d’allò que ens lliga, a assumir els itineraris en els nostres vides i en les nostres activitats apostòliques. Amb Maria, la dona que ha sabut desprendre’s de les seves seguretats i  sortir de pressa  per ajudar, us volem convidar a prendre una actitud d’apertura  a tot allò que l’Esperit de Déu ens vulgui inspirar a cadascú de nosaltres en aquesta ocasió.

 

 
 

Textos per a la reflexió :
Testimoniatge d’una comunitat de germans a Cambotja. Testimoniatge del germà Silvestre. Bíblia: les conversions a l’evangeli.
Compartir en equip:
Allò que ens posa en “camí”.
El procés  de « conversió »
Contribució:
Un itinerari de conversió.
Celebració : El foc, símbol de l’Esperit Sant; d’escalfor i de llum.

 

 
  Descarregar la fitxa del tema 2 (pdf)  
     
foc 03

TEMA 3

L’Esperit que fa bategar els nostres cors a l’uníson

 
 

Arrelats en el Déu de Jesús, encarnats a les realitats del nostre món,  alimentats per la missió i viscut a la manera de Maria. La nostra Missió Marista ens porta a vincular-nos a persones que han viscut experiències i històries diferents. Per tant, amb diferents maneres d'expressar la nostra relació amb nosaltres mateixos, amb Déu, amb els altres i amb el món. En la present reflexió ens convidem a prendre consciència dels trets més significants de la nostra espiritualitat i a descobrir les noves crides de l’Esperit que ens mena cap una terra nova.

 

 
 

Textos per a la reflexió :
AIGUA DE LA ROCA, Evangelitzadors enmig dels joves.Ens ha donat el nom de Maria, Circular del Gmà. Emili Turú
Compartir en equip:
Dibuixar l’arbre de la nostra vida.
Les « esperances » del nostre món.
La nostra resposta a la missió.
Contribució:
Crides personals i comunitàries
Celebració : Cridats a ser els  instruments del seu Regne d’amor i de vida... 

 

 
 

 Descarregar la fitxa del tema 3 (pdf)

 

 
  Magnificat (Taizé)
Download
 
     
foc 04

TEMA 4

De la densitat de l’home en surt la vida de Déu

 
 

Oberts al diàleg interreligiós, a aquelles persones que estan en recerca del sentit (de la vida), i connectats a les noves sensibilitats dels joves.
Tu ets també marista?
Una nova manera de ser marista: a l’origen d’una nova etapa del carisma marista.
El Gmà. Seán, a la introducció del document “Aigua de la roca” afirma que hem rebut l’espiritualitat de Marcel•lí com una preciosa herència, i que ens toca a nosaltres ara encarnar-la a les diverses cultures i situacions on l’Institut és present
També l’espiritualitat marista ha d’encarar el desafiament  d’obrir-se al diàleg interreligiós i a aquells que estan en recerca de sentit (de la vida) i de estar en contacte amb les noves sensibilitats dels joves.

 

 
 

Textos per a la reflexió :
Testimoniatge del F. Henri Vergès. AIGUA DE LA ROCA. Diferents textos de l’espiritualitat.
Compartir en equip:
Els desafiaments a la nostra espiritualitat.
Interpel·lació de la teva experiència religiosa.
Una espiritualitat en « diàleg »
Contribució:
les dimensions del canvi religiós que percebem.  
els trets de l’espiritualitat marista que donen resposta als desafiaments d’una manera més significativa.
Celebració : La taula ben senzilla dels primers germans ens posa en comunió amb l’Església.

 

 
 

Descarregar la fitxa del tema 4 (pdf)

 

 
  Ubi caritas
Download
 
     
     
VOCACIÓ - NOVA RELACIÓ  
     
foc 05

TEMA 5

Vosaltres sou també maristes?

 
 

Una nova manera de ser marista.
Naixement d’una nova etapa per al carisma marista.
La relació dels Germans Maristes amb els Laics Marista està clarament definida en els documents del 21è Capítol General. Som cridats a crear una “nova relació entre els Germans i el Laics i a contemplar junts una nova vitalitat”. La nova manera de ser marista afecta a tots els Maristes, Germans, Laics, joves i velles.  La part del document titulat “Germans i Laics en un nou esperit de comunió” ens afecta a tots.

 

 
 

Textos per a la reflexió :
XXI è Capítol General. Una experiència humana (vídeo). Diferents textos sobre la nova relació.
Compartir en equip:
Les característiques d’aquesta nova relació ? Què significa l’expressió “el futur marista és un futur de comunió”?
Contribució:
Quines conseqüències porta aquesta relació d’igualtat com a fills i filles de Déu, per a nosaltres , Germans Maristes? Què ha de canviar en mi?
Celebració: Celebrem el Do de DÉU en aquest moment de la nostra història.
 

 

 
 

Descarregar la fitxa del tema 5 (pdf)

 

 
  Joves Maristes als Estats Units
Dim lights
 
     
 foc 06

 

TEMA 6

 Déu ens fa el do d'un cor marista

 

 
 

Hereus del  carisma marista: La vocació marista com a memorial del carisma. Do a acollir i a fer creure.
És un regal que acollim, acompanyem i fem créixer. Venint de Déu, s’esdevé un projecte de vida, de  resposta a la vocació. La nostra existència és configurada per un estil de vida particular, també. D’aquesta manera, el nostre cor transmet al món una vida rebuda i esdevé memòria del carisma, que perpetua i fa viure l’herència transmesa per Champagnat.
Aquesta proposta de reflexió té com a objectiu d’ajudar-nos a prendre consciència del regal que, com a Maristes, Déu ha posat en les nostres mans per tal de compartir-lo amb els homes i les dones del  nostre temps.

 

 
 

Textos per a la reflexió:
Diferents testimoniatges. Els nostres textos d’espiritualitat marista.
Compartir en equip:
Quines persones t’han ajudat en el desenvolupament de la teva vocació marista?
Quina és la teva identitat com a germà o laic marista?
Contribució:
Descobrir els elements que tenen en comú la vocació de germà i laic marista.
Hem de construir junts una nova tenda on tothom, laics i germans, puguem trobar-nos com a casa nostra.
Celebració : Celebrem la nostra vocació marista, germà i laics, en tot allò que tenim de comú.

 

 
 

Descarregar la fitxa del tema 6 (pdf)

 

 
  Laudate omnes gentes
Download
 
 

 

 
 foc 07

 

TEMA 7

 Copsar la bellesa del misteri de Déu, com Maria

 

 
 

Cridats a ser la cara mariana de l’Església
Germans, laics i laiques, -dintre d’una nova relació -,  tenim les mans i el cor consagrat a la vida dels infants, noies i nois, i joves per tal de donar a l’Església, Poble de Déu, una cara mariana. El camí cap a la Segona Assemblea Internacional de la Missió és una bona ocasió de veure, i  repassar la nostra forma de ser Església i de redescobrir la nostra identitat eclesial pròpia – marcada per la nostra manera de ser – aquella a la qual som cridats.

 

 
 

Textos per a la reflexió:
Diferents testimoniatges. « Aigua de la roca », « Ens ha donat el nom de  Maria »
Compartir  en equip:
Com som la cara mariana de l’Església dintre de la nostra realitat? C
Quina és la nostra manera de testimoniar la nostra fe?
Contribució:
De quins signes de l’Esperit, que descobreixo a la cara mariana de l’Església, hauríem de tenir en compte per anar avançant en el nostre caminar?
Quins serien els canvis necessaris  - en el pla personal i comunitari – per tal de donar a l’Església  un rostre marià?
Quines “terres noves”  - per una Església amb rostre marià?
Celebració : celebrem el fet de ser animadors d’una Església amb rostre marià a partir de les actituds de Jesús i Maria.

 

 
  Descarregar la fitxa del tema 7 (pdf)  
     
 foc 08

 

TEMA 8

 Déu se'ns revela mitjançant els altres

 

 
 

Profetes de comunió: promotors d’un rostre marià de l’Església.
Ser Maristes amb d’altres al nostre costat, significa estar “al voltant del la taula” on “les persones es reuneixen per parlar, per riure, per estar junts”. “La taula de La Valla és un símbol de la relació que ens va unir”.
Viure el carisma marista amb d’altres no es pot limitar a viure un experiència  comunitària únicament amb aquells amb qui compartim la nostra casa, bé sigui una casa familiar o bé una casa on viuen els germans en comunitat. Viure el carisma marista avui significa obrir-nos als altres, com cercles concèntrics, a tothom amb quals ens reunim per tal de compartir aquest esperit marista.

 

 
 

Textos per la reflexió :
Bíblia : Fets 4: 32-35, « Aigua de la roca »
Compartir en equip:
Podeu – explicar-vos alguns exemples de com es nodreix la vostra espiritualitat com a conseqüència de  la vostra pertinença a la comunitat?
Què és el que us ajuda a mantenir la vostra relació fidel, senzilla i acollidora?
Contribució:
Crida personal i comunitària per tal de ser “Evangelitzadors enmig dels joves”.
Celebració : Acció de gràcies pels joves  mà a mà amb els evangelitzadors i educadors maristes.

 

 
 

Descarregar la fitxa del tema 8 (pdf)

 
 

 

 

 EVANGELITZACIÓ

 
 

 

 
 foc 09

 

TEMA 9

 Germanes i Germans pels joves, veure el Crist en l'altre

 

 
 

Déu se’ns revela  mitjançant els altres.
Ser marista amb els altres: Experimentar els camins de vida marista a través de la comunitat.
En el món d’avui en dia, no hi ha cap repte més important per a l’Església que l’evangelització dels joves. Com Maria, afrontem aquests reptes de cara a cara i amb energia, esperança i humilitat. Som cridats a explorar noves maneres d’abordar  “les noves terres”, on els joves entendran “quant els estima Jesús”, mitjançant la nostra escolta i la nostra presència joiosa enmig d’ells. Per ser evangelitzadors, hem de ser constantment evangelitzats i tenir un cor sense fronteres.

 

 
 

Textos per a la reflexió :
El vídeo titulat: “Evangelitzadors enmig dels joves”. Bíblia : Emmaús. “Evangelitzadors enmig dels joves”  
Compartir en equip
Quin és el vostre primer record de la presència de Déu?
Quins han estat els moments més importants d’evangelització plens de l’Esperit en la vostra vida?
Com intenteu de restar oberts a l’Esperit a la vostra vida?
Contribució
Quins són els elements que us estimaríeu incorporar al cor del vostra apostolat?
Celebració : El meu apostolat per donar a conèixer i estimar Jesucrist.

 

 
 

Descarregar la fitxa del tema 9 (pdf)

 

 
 

Evangelitzadors entre els joves
Dim lights

 
     
 foc 10

 

TEMA 10

 Cridats a ser llum del món i sal de la terra

 

 
 

L’essència de la missió marista.
Units en la missió amb un cor nou dins d’un món nou.
Parlar de la missió marista realitzada mab un cor nou i dins d’un món nou , és parlar del treball apostòlic que fem, o que pensem fer en el futur. Estem cridats a realitzar aquest treball apostòlic en comú, és a dir, junts germans i laics. Quin rostre ha de tenir aquesta renovada missió marista per tal que sigui efectivament creadora d’un món nou presenta els cinc elements pedagògics i pastorals que han de ser presents en tot l’apostolat marista que mira el futur amb creativitat

 

 
 

Textos per  a la reflexió:
HIMNE: LLUM DEL MÓN. “Evangelitzadors enmig dels joves”. Evangeli de Sant Mateu (5, 13-16)  
Compartir en equip
A partir d’un mapa del món o d’un globus terrestre, cadascçu escriu en un full un somni
Contribució:
Explicar una experiència de la teva vida on tu has estat “llum i sal” per als altres.
Celebració : que els nostres somnis siguin presentats davant del Senyor per tal que esdevinguin sal i llum.

 

 
 

Descarregar la fitxa del tema 10 (pdf)

 

 
  Lumière du monde - Light of the world
Download
 
 

 

 

CONCLUSIONS I APORTACIÓ

 
 

 

 
foc 11 

 TEMA 11

Contemplant el camí recorregut com a grup local

 
 

Ens proposem una trobada per tal d’avaluar, celebrar i comunicar la informació al grup local, després dels aprenentatges, les novetats, les recerques i de les certeses que han estat compartides durant el decurs de l’itinerari cap a la 2a. AIMM.

 

 
 

QUÈ COMUNICAREM A LA PROVÍNCIA?

Una informació com a grup local que contindrà les opinions i les punts de vista recollits pel secretari a les trobades.

La informació conté el camí recorregut pel grup, l’acció de gràcies per la història i la vida rebudes , els nous brots de vida marista que han aparegut en aquests darrers anys i els camins per explorar en el futur a la nova terra somiada pel 21è. Capítol General.

La manera de presentar aquesta informació pot prendre la forma d’una carta – no més d’una pàgina - , d’una expressió creativa (audiovisual, musical, o d’altra...). Es pot realitzar un pòster o una panel , un credo o d’altres expressions a l’elecció de cada grup. Es remet la informació a la Província/Districte segons les seves orientacions.

 
 

 

 
  Descarregar la fitxa del tema 11 (pdf)