Documents

DONAR A CONÈIXER JESUCRIST I FER-LO ESTIMAR

Aquest document és una peça més en la construcció de la Província L’Hermitage; és una peça essencial, ja que toca el cor de la nostra missió. En efecte, és indispensable situar la pastoral al cor de tota obra marista com un element específic. No es pot reduir a un accessori o a una opció, sinó que n’és la peça essencial. En un món a la recerca de referències, es proposa revelar a cada infant i a cada jove com se’ls estima Déu.

El document convida, doncs, totes les obres maristes a desenvolupar el seu propi pla pastoral dintre d’aquest marc comú. Així, cada obra, cada escola, se sentirà en comunió amb les altres, compartint el mateix esperit, vivint els mateixos valors més enllà de les fronteres de raça, llengua i cultura.

 

ES POSÀ A CAMINAR AMB ELLS
Per una pastoral vocacional integrada en la pastoral juvenil marista
Mentre conversaven i discutien, Jesús mateix se’ls va acostar i es posà a caminar amb ells. (Lc. 24, 15)

L’experiència viscuda amb Jesús pels dos deixebles d’Emmaús inspira la nostra manera d’acostar-nos als joves i de fer camí amb ells per tal d’ajudar-los a créixer i a desvetllar en ells la dimensió vocacional.

En l’animació pastoral dels infants i joves, la dimensió vocacional és un element essencial i indispensable. La finalitat d’aquest document és establir un marc comú i una guia per a l’animació vocacional en els diversos àmbits pastorals del conjunt de la Província. Aquests àmbits pastorals no són complets si la pastoral vocacional no hi juga un rol primordial.

GESTIONEM EL TALENT AL SERVEI DE LA MISSIÓ

El passat, el present i el futur de la missió marista difícilment es poden explicar sense tenir en compte el rol essencial de les persones que l’han protagonitzada en el passat, la protagonitzen en el present i la protagonitzaran en el futur. Elles són, sens dubte, les continuadores del somni de Marcel·lí Champagnat, encarregades d’actualitzar-lo a cada moment.

Les persones, doncs, són el punt fonamental per desenvolupar qualsevol projecte que es vulgui dur endavant i, encara més, si es tracta de fer-ho d’acord amb una missió. És a través del saber, del saber fer i del saber ser de les persones que aquesta missió es porta a terme, amb l’esforç de cada dia.

CONSTRUIR UN MÓN MILLOR
Els infants i joves més vulnerables tenen la nostra preferència.

El XXI Capítol general ens va cridar a mirar el món a través dels ulls dels infants i el G. Emili Turú, Superior general, en la seva circular “Ens donà el nom de Maria”, ens convidava a mostrar el rostre marià de l’Església estant al servei dels més petits.

Aquest document ens proposa pistes per tal de tenir una atenció molt particular pels infants i joves més vulnerables a fi d’oferir-los un món millor que ells mateixos també hauran de desenvolupar. Aquesta preferència per aquells que es troben en dificultat no es pot reduir a una simple opció, és, ben al contrari, un eix essencial de la missió marista.

 

DESCOBRIR I VIURE ELS VALORS MARISTES
Una formació que actualitza el carisma de Champagnat en un món en evolució.

El recorregut d’un educador no es pot imaginar sense una formació inicial sòlida en tots els àmbits. La formació en els valors maristes és una oportunitat que s’ofereix a cada educador de les obres maristes per al seu desenvolupament personal.

Creiem que el carisma de Champagnat és ben actual. El compromís progressiu amb la missió marista pot esdevenir un mitjà privilegiat per a la descoberta del carisma marista i de la seva actualització en la pràctica concreta de l’acció educativa en un món en constant evolució.

Aquest document ens dona un marc per a l’elaboració dels programes de formació inicial marista de tots els educadors de les nostres obres. Aquest acostament als valors maristes és indispensable per donar força i coherència a la missió marista entre els infants i joves.