Aportacions del MaristCamp

41. Col·legi Maristes Montserrat de Lleida (100 personnes)

1. IDENTITAT MARISTA PASSAT, PRESENT I FUTUR.

2. QUINA ÉS LA TEVA VINCULACIÓ ACTUAL AMB L’IDENTITAT MARISTA?

3. FUTUR DE L’IDENTITAT MARISTA

 • Ens identifica l’esperit d’acollida, de família, de respecte a la diversitat, de presència i acompanyament.
 • La gent sent que a Maristes hi ha alguna “cosa especial” que els fa sentir a gust.
 • És clau l’educació EN i AMB VALORS. Som referents en això i ho hem de mantenir ara i de cara al futur.
 • Prioritzar el tenir cura de la PERSONA, tant pel que fa als alumnes com a la resta de la comunitat educativa. Cal cuidar molt els educadors perquè no se’ns cremin o marxin. Actualment aquest sentiment d’estar “superats” per l’excès de feina està creixent de manera preocupant.
 • Es troba a faltar la PRESÈNCIA de germans carismàtics a les escoles, que alimentin la flama de l’essència marista. Hem d’acceptar que ara la pilota és a les nostres mans. Cal cuidar molt a les persones perquè sentin aquesta vinculació emocional a l’escola i puguin mantenir viva la seva essència. -La innovació tindrà sentit si va acompanyada del reforçament de la nostra essència marista (valors i persones, com a prioritat).
 • Cal vetllar perquè les persones que liderin les escoles i els equips, els propers anys, creguin que és igual d’important la part de VALORS (pastoral) que la d'”innovació″.

40. Groupe des fourmis (Communauté de St Etienne) 20 personnes de 13 à 81 ans.

Évangélisation des jeunes et nouveaux moyens de communication : Beaucoup de jeunes aspirent à participer aux débats dans l’Eglise et dans le monde, à échanger entre eux, mais aussi avec les adultes, à être “force de proposition” et acteurs responsables. Que les Maristes accompagnent cet élan plein d’espérance, notamment en valorisant leurs paroles. Laisser aux jeunes des espaces d’expression au sein de la famille mariste. Renouveler la manière d’animer les messes : les rendre vivantes afin de redonner aux gens l’envie de continuer d’y aller , de s’y retrouver.

Multiplier les moments d’échanges entre les jeunes ! La famille mariste peut proposer des lieux de rencontre et d’échanges intergénérationnels ! Na pas culpabiliser les jeunes. Dans la société, mais aussi à l’église. A l’école, ne pas les “enfoncer”, les dénigrer, plutôt les encourager, leur dire qu’ils ont de grandes ressources à exploiter ! Du dynamisme, de l’ouverture, inviter et faire découvrir la foi aux personnes qui ne la connaissent pas ! Faire remonter la parole issue d’un groupe de familles, à son curé ou à l’évêque !

Maintenir la bienveillance envers les jeunes Porter toujours un regard positif sur les jeunes ! Envoyer des frères dans les lieux publics novateurs ! L’évangélisation des jeunes passera par les parents, autour de temps de partage, en dehors de l’Eglise ! Regrouper des familles (parents et jeunes) pour une célébration : Echange sur la Parole et sur la vie + repas partagé ! Toujours s’ouvrir au monde actuel ! Croire en la jeunesse ! Partager ! Former des guides ! Proposer des temps d’échanges et de partage à toutes les générations ! Développer les fraternités spécial “jeunes” pour leur permettre un lieu de vie, d’écoute bienveillante ! Espérer ! Donner aux jeunes une vision positive de la vie et de l’avenir ! Qu’ils aient des rêves et des espérances ! Cultiver la bienveillance ! Je suggère que les maristes arrivent à se diversifier au niveau de la communication, pour atteindre les jeunes générations (nouvelles technologies). Il faut une diversification progressive et non-instantanée ! Etre à l’écoute des jeunes en étant proches d’eux ! Présence dans les écoles, les collèges, les lycées etc … Essayer de changer les mœurs !


39. Communauté des Frères Maristes et enseignantes – La Valla en Gier (7 personnes)

1-L’ETABLISSEMENT COMME LIEU D’ENSEIGNEMENT MARISTE: – Une identité singulière, un sentiment d’appartenance – Un lieu “marqué” (berceau fondateur) – Un personnel enseignant impliqué – Visibilité de l’esprit de M. Champagnat : moins auprès des familles, plus auprès des élèves – Parcours Marcellin fait vivre le charisme – Travail en Conseil d’établissement sur les thèmes de la vision éducative mariste – Proximité avec les familles – Bienveillance – Suivi et accompagnement des élèves – Travailler ensemble pour le bien des enfants – Prise en compte des difficultés rencontrés par chacun lors de concertations formelles et informelles

2-LE RÔLE DE LA COMMUNAUTE DES FRERES MARISTES – Transmission de la tradition Mariste – Créer l’ouverture (par exemple, visite de la Maison Champagnat, de ND de l’Hermitage) – Aide des Frères pour la catéchèse – Valoriser les mamans aidant au catéchisme – Proposition d’une célébration de Noël dans la chapelle de la Communauté.


38. Comunitat de Malgrat de Mar (3 personnes)

1. La pastoral vocacional. Com donar a conèixer la nostra vida? Com presentar la nostra vocació als joves? Hem de trobar maneres de poder implicar més persones en accions de voluntariat i fer-nos-hi presents.

2. La vida d’un germà jubilat. Com preparar-se per viure aquesta etapa? Com implicar-se activament en la missió marista? Compartir amb altres germans que viuen la mateix situació, amb l’ajuda de la Província.


37. Comunitat de Santa Maria (Les Avellanes) -18 personnes-

1. Comunitat

 • És el dia a dia de la nostra relació amb els nostres germans , mantenir el caliu
 • Ser llars de llum, dintre i fora de la comunitat. La comunitat pot ser testimonial i missionera
 • Profetisme de la comunitat vers l’exterior
 • Comunitat i missió lligades
 • El tema de la Valla. Comunitat a l’estil dels nostres orígens
 • La comunitat passa pel davant d’opcions personals. Aparcar el que no ajuda.
 • Estil de família obert a tothom
 • Comunitats acollidores
 • Comunitat senzilla, propera, en què cadascú té la seva missió.
 • Cal una revisió per ajudar-nos, per millorar la nostra vida comunitària.
 • Hem de partir de la realitat per tal de fer un camí cap al futur.

2. Espiritualitat

 • Carisma fundacional: família, treball, senzillesa, amor a María, a l’estil de la Valla
 • Posar en relleu la meditació, lectura espiritual i l’estudi religiós
 • La presència de Déu, a l’estil del P. Marcel·lí, base de la nostra espiritualitat
 • La regla de vida suposarà un mitjà per a una bona vivència de la nostra espiritualitat.
 • No podem renunciar al nostre carisma. El dia a dia hauria de tenir aquesta empremta.

3. Missió

 • Ser testimonis, presència, acolliment, pregària
 • La comunitat és el primer camp de missió i d’apostolat
 • Redefinir els camps d’apostolat: social, parroquial … Cal que els germans estiguem presents en diferents àmbits.
 • Creativitat i decisió per a respondre a les necessitats emergents, com les comunitats LaValla 200>.

36. Jeunes Maristes Les Oasis/ La Valla-Mulhouse (5 personnes)

1. Comment rendre le groupe de confirmants assez dynamique pour les orienter vers les groupes post-confirmation maristes?

2. Comment permettre à ceux qui le souhaitent d’approfondir leur foi?

3. Comment former la relève des “Anciens” en conservant l’esprit fondateur de La Valla-Mulhouse?

4. Comment réinventer le format et le lieu des réunions pour permettre au plus grand nombre d’y assister?

5. Comment pouvoir promouvoir des actions caritatives grâce à La Valla-Mulhouse?

6. Comment relier La Valla-Mulhouse aux autres communautés maristes et tisser des liens entre nous?


35. Claustre del Col·legi Maristes Igualada (53 personnes)

Tot el claustre vam parlar i reflexionar sobre els següents temes: Lideratge des del punt de vista del tutor i des del punt de vista de l’equip Directiu; Acompanyament i valors; Temps i qualitat; Unitat i equip; Comunitat i societat; Innovació. Cada grup va fer diferents aportacions.

Lideratge: El tutor ha de participar de l’aprenentatge juntament amb els pares. La continuïtat dels càrrecs directius és un problema ja que costa trobar persones que vulguin assumir el càrrec.

Acompanyament i valors: els infants i famílies necessiten ser acompanyats ja que en la societat actual hi ha un excés de sobreprotecció, manca de criteri i inseguretat. Cal que creiem allò que ensenyem. Calen més recursos humans per atendre a tots els infants i les seves necessitats.

Temps i qualitat: A vegades el ritme de treball fa que no puguem aprofundir amb els alumnes. Cal tenir clar com a centre quins objectius ens marquem. Manca de temps per poder pensar, crear i treballar. Els alumnes han de ser objecte de la nostra dedicació de forma prioritària. En alguns moments es fa difícil trobar temps per aturar-nos a pensar com innovar les nostres metodologies.

Unitat i equip: Cal que tota l’escola treballi en la mateixa direcció. Calen moments per dur a terme una bona coordinació. Cal que ens sentim valorats i escoltats. Hem de potenciar al màxim les habilitat de cada persona. Potser el treball per comissions ens facilitaria les tasques. Cal buscar motivacions com a equip. Buscar un moment per explicar les diferents formacions que es fan als companys/es. Trobar moments per anar a fer dinars conjunts o alguna celebració lúdica.

Comunitat i societat: Aprofitar i explorar els diferents espais de l’escola. Tenir la pàgina web actualitzada. Obrir-nos a la societat rural.

Innovació: Potser primer caldria observar les necessitats dels nens/es i a partir d’aquí innovar. Adequar espais i recursos humans que facilitin la innovació. No fer una horaris de classe tant tancats. Treballaríem més segur si féssim projectes comuns. Per innovar caldria inversió econòmica en materials per poder innovar de forma correcta. Cal més temps per parlar i preparar activitats d’innovació i per poder compartir idees i coneixements. Les noves idees cal que s’implantin amb seny i pensant. La innovació s’ha de fer a nivell d’escola i a nivell individual.


34. Claustre del Col·legi Marista La Immaculada (Barcelona) (50 personnes)

 • Acompanyament a les persones.
 • Coherència de vida i compromís.
 • Actualitzar i concretar els trets que diferencien les escoles maristes de les altres escoles cristianes.
 • Laicat
 • Nous espais d’evangelització
 • Espiritualitat Marista.

33. Equipes maristes de Grèce (Communautés de Frères, SMAEL, Conseils de direction des Œuvres educatives et centre social, Equipes de pastorale, de formation et de pastorale des vocations, Fraternités et Jeunes Maristes (22.12.2018 – 57 personnes)

Les Mouvements Maristes (Fraternités, Equipes de Jeunes), les objectifs de leur constitution et leur avenir. Groupe 1 (6 personnes) 

Objectifs : Spiritualité Mariste
–       diffusion, avenir
–       sur un plan pratique
Etat stationnaire :
–       cela a l’air d’être replié sur soi-même
–       il se peut que cela s’améliore avec un aspect plus pratique
–       il se peut que cela s’occupe seulement de la spiritualité
Re-activation des Fraternités :
–       rencontres le vendredi (forme d’un Groupe)
–       expression de pensées et de besoins dans un état relâché
Avenir-Propositions :
–       collaboration de tous les mouvements (Fraternités, Jeunes, Pastorale) pour la création d’un réseau
–       implication des enfants (élèves), création d’équipes à partir de la 5eclasse de l’école primaire sous forme de groupes
–       possibilité d’échange pour les membres des mouvements (contact avec d’autres réalités, de nouvelles idées)

Soutien des enfants et des jeunes en difficulté. Groupe 2 (12 personnes)

–        Difficultés d’ordre sentimental/psychologique
–        Difficultés d’apprentissage
–        Difficultés d’ordre social
–        Handicaps corporels et mentaux
–        Difficultés civilisationnelles
Soutien :
–       Reconnaissance/acceptation
–       Education/formation
–       Contact/communication avec les parents
–       Acceptation
–       Collaboration des enseignants
–       Coordination (toutes les spécialités)
–       Connaissances interdisciplinaires
–       Equipes de collaboration
Moyens :
–       Formation d’enseignants, de psychologues, de conseillers
–       Connaissances : éducation spéciale
–       Groupe de Coordination
–       Drame éducatif
–       Pédagogie à travers le théâtre
–       Outils pédagogiques
–       Jeu pédagogique
–       Etude – effort personnel
–       Education basée sur la Musique, la Peinture
–       Enseignement personnalisé
–       Cadre commun de communication/référence pour les enseignants

Respect de l’environnement-Ecologie Groupe 3 (9 personnes)

Développement de sensibilité écologique de nos élèves-présentation de types d’énergies alternatives
Information et sensibilisation des élèves sur les risques qui menacent l’environnement
Renforcement du recyclage
Des panneaux photovoltaïques-des écoles vertes (bioclimatiques, énergétiques p.ex. géothermie, énergie solaire etc.)
Sensibilisation des enfants sur l’environnement où ils vivront au proche avenir
Jardin d’école-des serres
Des sources d’énergie recyclables : des panneaux photovoltaïques, des génératrices produisant de l’énergie éolienne, de la biomasse
Renforcement et développement des activités environnementales-écologiques à l’initiative des élèves, et gérées avant tout par eux
Création de groupes spécialisés sur l’environnement
Des groupes de randonnée (organisés par les élèves) : des sentiers-des montagnes-des refuges
Effort de prise de conscience de danger-il y a de moins en moins de possibilités d’agir. Notre planète et des pays tel que le nôtre sont menacés de destruction et de désertification avec des conséquences incompréhensibles.
L’évolution technologique et le développement urbain doivent respecter l’environnement et aller de pair harmonieusement avec lui.
Le milieu structuré doit s’adapter au milieu physique/naturel, ce qui garantit une vie normale (il faut que nos élèves comprennent tout cela de sorte qu’ils procèdent à une revalorisation de nos villes).
Il faut que nous soyons conscients du fait que l’environnement et la nature sont des cadeaux de Dieu offerts à l’homme. Nous protégeons et nous gérons ce cadeau que nous devons rendre à la génération suivante. Mépris de l’environnement signifie éloignement de Dieu c’est-à-dire un acte de suicide !
Information des élèves sur la production du secteur primaire (agriculture, élevage etc.) dans la perspective d’un développement économique à venir.
Nous faisons partie de la nature. Respect de la nature signifie respect de Dieu et de l’homme.
Des écoles maristes énergétiques autonomes
Plantation d’arbres et création d’espaces verts dans nos écoles
Revalorisation énergétique de nos écoles
Effort de participation à des programmes équivalents de l’état grec, des Universités, de l’Union Européenne
Mise en valeur de la collection existante de roches, de plantes et d’animaux naturalisés (du Musée d’Histoire Naturelle)

Formation Mariste pour assurer l’avenir de la Mission Mariste. Groupe 4 (6 personnes)

– Formation : Supposition  préalable pour l’avenir mariste.
– Créer une banque de sujets concernant l’actualité et la Mission Mariste.
– Diffuser et communiquer les messages issus de la formation.
– Formation sur des dilemmes éthiques par des jeux de rôles  se référant à notre quotidien et notre convivialité  dans l’environnement scolaire.
– Des séminaires sur des cas de rupture parmi les enseignants et sur la manière de résoudre le problème.
– Créer un noyau de personnes qui cultivent le message mariste dans l’école.
– Préparer des personnes qui vont garantir la mission mariste grâce à la formation continue.

Promouvoir l’esprit de famille et de communauté. Groupe 5 (6 personnes)

– Au niveau personnel, chacun de nous doit cultiver les éléments nécessaires pour une bonne convivialité : respect, intuition, collaboration, partage, compréhension.
– Avoir conscience qu’on serve un but et une mission commune. Nous sommes tous responsables pour le développement et la continuation de l’esprit familial et communautaire en tant que Maristes.
– Multiplier les actions qui mettent en avant l’esprit communautaire.
– Renforcer régulièrement des activités afin d’arriver à approfondir au charisme mariste. Par exemple, par la formation permanente dans le but de communiquer les mêmes idées parmi les personnes du même groupe.
– Penser à impliquer les jeunes enseignants dans l’esprit particulier de l’école.

Le présent et l’avenir de la Mission Mariste en Grèce Groupe 6 (9 personnes)

– La question qui surgit est si nous pouvons répondre  aux exigences de la Mission Mariste comme celles-ci sont explicitées par notre Province.
– L’esprit mariste définit notre particularité en tant qu’enseignants dans l’environnement scolaire.
– Mise en œuvre des valeurs de la Mission Mariste à travers l’action Mariste.
– Il est nécessaire de mettre en avant la Mission Mariste dans les écoles afin de transmettre l’esprit Mariste.
– Contemporanéité et pérennité de la Mission Mariste adaptée aux nouvelles données sociales, au multiculturalisme de notre société qui se trouve en pleine crise financière, spirituelle et morale.
– Transmission du message Chrétien et de la spiritualité au monde.
– Effort perpétuel ayant confiance à la grâce de Dieu qui va rassembler nos faiblesses et nos défauts.
– L’avenir de la Mission Mariste sera jugé par rapport à sa contribution non seulement à l’œuvre éducatif, mais aussi à son impact social.
– Il est nécessaire de maintenir l’esprit familial et collectif, le respect mutuel et l’amour parmi les membres de la Mission Mariste.
– Il est nécessaire d’élargir la participation des laïques à l’œuvre social de la Mission Mariste.
– La perpétuité de l’esprit Mariste serait assurée par la présence de nouveaux Frères dans l’environnement scolaire.

Comment préserver l’esprit et les valeurs Maristes dans l’avenir ? Groupe 7 (9 personnes)

– Partage équilibré de nos obligations quotidiennes afin de trouver du temps pour vivre selon les valeurs maristes.
– Stabilité des valeurs maristes malgré les difficultés de la situation sociale actuelle.
– Unité et soutien parmi les membres de la famille mariste.
– Rappel perpétuel des valeurs maristes.
– Prière personnelle et collective.
– Renforcement de l’esprit familial (organiser des rencontres parmi les membres de la famille mariste – élèves, enseignants, parents)
– Cultiver la spiritualité des enfants et des adultes.
– Témoignage dans le quotidien scolaire.
– Consciencieux engagement personnel des laïques à leur mission mariste.
– Faire connaître aux élèves et aux enseignants les lieux où les Frères vivent et travaillent en communauté.


32. Fraternité “Henri Vergès” Nîmes (15.12.2018 – 5 personnes)

L’avenir des fraternité Champagnat Comment faire vivre l’esprit mariste dans une fraternité qui s’appauvrit ? On ne peut pas le vivre seul, il faut en témoigner. Nous sommes dynamisés par l’assemblée générale… Et la suite ? Est-ce que notre mode de fonctionnement est adapté à notre époque ? Comment s’adapter aux plus jeunes ? Pourquoi ne pas s’ouvrir aux autres maristes (Colin), autres laïcs de congrégations mariales. Il faut se remettre en question.


31. Communauté de La Valla avec la FRAT du Mouvement Champagnat (9.12.2018 – 8 personnes)

 • Comment impliquer plus de monde autour des « maristes » (mouvement Champagnat, école…)
 • Comment expliquer à notre entourage ce que c’est « être mariste ». Comment transmettre ?
 • Comment aider les laïcs à poursuivre la mission mariste?
 • L’avenir des lieux maristes des origines (Marlhes, La Valla, L’Hermitage…). Prise en charge des lieux maristes…; quelles ressources à La Valla à privilégier : le cadre, une école mariste catholique ? Un village, témoin des valeurs initiées par Marcellin. Avec qui ? Comment ?
 • La « Fraternité du Mouvement Champagnat »…

30. Communauté de Lagny (7.12.2018 – 7 personnes)

 • Vocation – Appel et Engagement. Notre conversation a porté sur la vocation du frère et celle du laïc, sur la pérennité du charisme dans la mission animée par des laïcs, sur l’attachement (l’engagement) des laïcs au charisme de Champagnat dans un processus vocationnel. Des questions se posent :
 • Comment valoriser la vocation du Frère ?
 • Comment vivre en frère âgé ?
 • Comment dynamiser la vitalité mariste dans des communautés vieillissantes ?

Autres thèmes qui ont surgi :

 • Savoir vivre les nouveautés du chapitre général – La globalisation
 • La jeunesse, héritière des valeurs maristes, à accompagner
 • En communauté plus de partage d’évangile, de lectio
 • Partager en communauté nos convictions théologiques et définir les différents thèmes
 • Avenir mariste
 • Le monde dans 30 ans
 • Des terrains de mission nouveaux dans l’Eglise
 • Insertion en communauté dans une mission commune (établissement ou paroisse)
 • Devenir plus attentifs aux causes de la justice et de la paix
 • Témoigner

29. Frères Maristes en Algérie (6.12.2018 – 7 personnes)

La mission des frères maristes en Algérie. Sa pertinence. Sa fragilité. Son avenir.


28. EVMF pôle laïcs / frères (6.12.2018 – 10 personnes)

Notre conversation est partie d’une réalité : la vie mariste existe dans nos provinces mais il y a peu de ponts entre nous et une question s’est imposée à nous : Quels moyens (en plus de ceux qui existent déjà ) se donner pour créer des ponts entre les différentes réalités maristes ?

Les autres thèmes qui ont surgi furent :

 • La vocation mariste, être mariste aujourd’hui
 • Être mariste en communion – le charisme un don
 • Expériences maristes significatives
 • Quels sont les moyens concrets pour inviter quelqu’un à se reconnaître mariste ?
 • Comment aujourd’hui la Province peut-elle être plus attentive à la réalité laïque ? (soutenir, encourager… ex des frats qui n’ont pas de frères accompagnateur…)
 • Comment prendre en compte toutes les réalités maristes ? – Le rattachement ?
 • Le forum plus d’infos – Comment favoriser la communication entre les différentes réalités maristes ?
 • Plus de communication pour partager la vie mariste.

  27. Xarxa Marista Rubí, Llinars, Malgrat, Girona (5.12.2018 – 16 personnes)

Les comunitats maristes al futur.


26. Comunitat de Rubí (5.12.2018 – 7 personnes)

Comunitat marista que creix acollint i acceptant les diferències

No tenim cap idea o llum clarivident Cal redescobrir l’aspecte acompanyador de la comunitat:

 • Com ens saludem, ens servim, …
 • Estar atents al que l’altre pugui necessitar
 • Com ens escoltem, sense interrompre’ns …
 • A la pregària, en els moments d’esbarjo, les sortides comunitàries, …
 • Ens acompanyem els uns als altres
 • L’acompanyament no l’ha de fer solament el Superior

Ningú és mestre de ningú: Som germans i companys de camí Cal comprendre’ns més i acceptar les nostres diferències:

 • Tota diferència comporta un risc i una oportunitat. No ens quedem només en el risc
 • Les diferències acceptades dels altres m’enriqueixen. D’altres ens costa d’entendre-les, i ens falta paciència per acceptar-les, i una mica més de bon humor
 • Hi ha diferències profundes de les quals no en parlem, però que les tenim cada dia
 • Hi ha diferències que no enriqueixen a la comunitat, i s’ha de saber encertar el moment per parlar-ne amb el germà, sempre amb respecte.

25. Serveis centrals – Casal – Barcelona (3.12.2018 – 30 personnes)

1. Maristes de Champagnat: identitat laïcal, corresponsabilitat, transmissió del carisma, comunitats de vida, temps d’oportunitat, cultura democràtica.

2. Missió amb els joves: com ser líders en la promoció dels drets dels infants, la nostra presència ‘real’ entre ells, l’acompanyament del seu projecte vital, el nostre compromís social.

3. Ser xarxa marista: comunicació per saber-ne més de la realitat de les obres i de la xarxa, el futur de les obres socials (creixement), el futur i el finançament de l’escola concertada, evolució en les formes d’organitzar-nos i gestionar, com construir Europa marista.


24. Claustre del col·legi maristes Girona (3.12.2018 – 75 personnes)

El “segell” marista és la nostra identitat. Què NO hauríem de perdre a les nostres escoles per continuar sent col•legis Maristes?

 • La presència (estar al costat del nen)
 • L’esperit de família (en tots els sentits- també que els treballadors puguin ser família: parelles, pares i fills…)
 • Els valors
 • El nom, la marca Maristes que ens identifica
 • Educació integral
 • Acompanyament i presència
 • Vessant religiosa
 • L’essència dels valors Maristes
 • El bon humor
 • El companyerisme
 • L’autocrítica
 • El manteniment de les infraestructures

El segell marista ha estat un signe de qualitat educativa semblant a la d’altres Institucions religioses com els Jesuïtes o La Salle entre d’altres. Quins elements de la nostra escola són signes de qualitat educativa Marista?

 • L’acompanyament a les famílies
 • Acompanyament als alumnes
 • L’Esperit Marista- sentir-te part d’una família molt gran
 • Les tutories
 • El rendiment acadèmic • Destinem molts recursos a la diversitat.
 • Proximitat
 • Presència
 • Acompanyament
 • Ideari pedagògic

A les nostres escoles cada vegada tenim més persones “arreligioses” que creients catòlics o cristians. Què haurem de fer per educar en la cultura interreligiosa sense perdre la nostra identitat?

 • Mantenir el que estem fent actualment
 • Educar en valors
 • Promoure la interioritat
 • Continuar amb el material ERE actualitzant materials
 • Praxis diària

És una evidència que a les nostres escoles tenim persones de cultures d’arreu del món. Què ens cal per esdevenir centres on es treball i viu la interculturalitat?

 • Empatia
 • Acolliment
 • Respecte
 • Tolerància
 • Coneixement
 • Acceptació
 • Diversitat de l’alumnat
 • Inclusió
 • Recursos per arribar a tothom
 • Trobar l’equilibri entre l’humanisme i l’escola com a empresa Com us imagineu la nostra escola Marista en un futur no gaire llunyà?
 • Sense germans a les escoles
 • Amb un professorat que s’ha d’anar adaptant als canvis.
 • Amb entrada de professorat nou tindrem més idees i noves metodologies.
 • Ens agradaria que fos més escola-família i menys empresa.
 • Haurem fet un canvi cap a metodologies més actives, més dinàmiques i menys tradicionals
 • Menys religiosa.
 • Tanta burocràcia fa perdre part de la identitat de l’escola, deixem d’acompanyar per omplir papers.
 • Molts alumnes amb dificultats diverses però pocs recursos per atendre’ls.
 • Massa situacions límit

L’escola com empresa- a disposició dels pares. Sens dubte, en uns anys, quan es parlin de l’Institut Marista al nou professorat només tindran la referència dels companys de feina. Què necessitem per mantenir i créixer en “l’esperit marista” i saber-ho transmetre als companys nous?

 • Presència, acompanyament i motivació
 • Dedicació desinteressada (implicació)
 • Que els nostres companys/es acompanyin als “nous” en el seu camí i el facin sentir part de la família.
 • Treball en equip
 • Cohesió de grup Cultura de l’esforç
 • Bon ambient de treball • Humilitat
 • Exigència
 • Compartir bones pràctiques

Preguntes obertes… “Res és desconcertant, però si sempre ens fem les mateixes preguntes, sempre tindrem les mateixes respostes.” Escriviu aquelles idees, opinions, preguntes que us semblin importants i interessants expressar. Seran valuoses.

 • Toquem tantes tecles que hem deixat de banda la tasca que és pròpia del professor, ensenyar
 • Com a treballadors, serem un número o un membre de la família?
 • Tindrem en compte la realitat personal dels treballadors i des de les direccions tractaran el tema de la “conciliació familiar”?
 • Per què no hem concretat la línia pedagògica?
 • Per què s’escolta tant les famílies que posen en dubte la feina dels professionals?
 • Alumnat molt divers. Què fem?
 • L’escola serà capaç de mantenir els valors maristes sense els germans?
 • Dificultat de mantenir els valors maristes amb resultats econòmics positius.
 • Oferir més sortides en acabar l’ESO (cicles formatius, PFI…)
 • Hi pot haver germanes maristes?

23. Xarxa de comunitats de Barcelona -Casal, Diagonal i Sants- (2.12.2018 – 18 personnes

1. Germans-laics

 • Camins per compartir vida i missió
 • Maristes de Champagnat, noves fraternitats laics i germans

2. Transmissió del carisma a les nostres obres educatives

 • Traspassar l’herència
 • Rol dels germans a les obres educatives
 • Comunicació de les obres educatives amb les comunitats
 • Lideratge dels laics
 • Presència del carisma marista a les obres educatives

3. La vida espiritual

 • Definir la nostra espiritualitat
 • La vida espiritual a les nostres comunitats

4. Els joves i la pastoral juvenil i vocacional

 • El futur vocacional marista
 • L’acollida dels joves a les nostres comunitats
 • El context dels joves a Europa

5. La nostra presència al món dels exclosos

 • Noves presències entre els infants i joves desatesos
 • Tenim preferència pels més desatesos?
 • Els col·legis com a plataformes de formació d’adults en hores no lectives

6. Vida de comunitat i fraternitat

 • Com ha de ser una comunitat del segle XXI?
 • Acompanyament dels germans grans
 • L’atenció als germans jubilats
 • Vida apostòlica dels germans a la jubilació
 • Noves formes de comunitat

22.Fraternité des Vignes à St Pourçain/ Sioule (1.12.2018 – 10 personnes)

NIVEAU LOCAL OUVERTURE Ouverture aux autres : savoir regarder, rencontrer, écouter. Ouverture à Dieu par plus d’intériorité : – Comme Marie – Pour découvrir un Dieu d’amour – Pour écouter Jésus : dans sa Parole, dans les autres.

PRESENCE ET TEMOIGNAGE – Plus grande visibilité : dans la paroisse, dans le diocèse. – Etre le visage et les mains de la miséricorde de Dieu : dans ma famille, avec des amis ; par des petits gestes avec des personnes âgées ; – En faisant connaître et vivre M. Champagnat autour de nous.

ENGAGEMENT Pour l’écologie, dans la vie de tous les jours. Question de fond : Comment discerner et rejoindre l’action de l’esprit saint dans ce monde fermé sur lui-même, afin de lui donner du sens ?

NIVEAU GLOBAL Ouvrir les yeux de notre cœur au-delà de « notre monde » ou de notre situation locale pour découvrir des maristes et d’autres personnes : – présents aux enfants et aux jeunes marginalisés (communauté de Syracuse, témoignage de Sylviane) – engagés par rapport aux droits des enfants ; – créatifs pour construire des ponts, pour être des agents de changement, pour réduire les inégalités.


21. Maristes de Champagnat – Catalunya (25.11.2018 – 60 personnes)

1. Espiritualitat-interioritat. Viure la relació amb Déu en el quotidià, espais de silenci i contemplació, la Paraula de Déu, trets de l’espiritualitat marista…

2. Viure el carisma marista a les obres educatives. Vitalitat del carisma, identitat escola marista, acompanyament i formació d’educadors nous, com contagiar la vida marista a la comunitat educativa (joves, famílies, educadors), Maria com a referent.

3. Quin tipus de família volem ser. Obertura, diversitat, inclusió, presents en diversos àmbits.

4. Noves maneres d’organitzar-nos Lideratge en els centres educatius, paper dels laics a la institució, presa de decisions, lideratge marista generador d’un nou futur, canviar estructures, agilitat en les respostes als nous reptes.

5. Laïcat, vocació i compromís Estructura formalitzada del laïcat, com els laics esdevindran referents maristes, com transmetre el carisma marista més enllà de les obres educatives, compromís públic de vinculació al carisma, cultura vocacional.

6. Ser amb els joves. Els joves i la fe, camins per anunciar i celebrar Jesús, crides dels joves als Maristes de Champagnat, compartir projecte educatiu Escola i Moviments, pastoral juvenil: necessitats i crides dels joves d’avui.

7. Dimensió comunitària Diversitat de models de comunitat, vida compartida en comunitat pels Maristes de Champagnat, estil de vida sostenible, internacionalitat de les comunitats (La Valla 200), donar més empenta als grups de vida o fraternitats amb laics i germans i la seva dinàmica de funcionament.

8. Dimensió social Presència i compromís a les perifèries, justícia global, agenda 2030 – implicació com a maristes.


20. Réseau des communautés Moulins, Pontcharra, Chazelles (24.11.2018 – 15 personnes)

Fraternité: vivre le témoignage plus que des paroles Etre des contempl-actifs.Vie , prière , …….prière vie Comment vivons – nous de l’ Esprit Saint dans nos vies?

Eglise Discerner notre place dans la paroisse. Conflits de problèmes de cléricalisme et de rubricisme Se situer dans la démarche contre la pédophilie. S ‘ engager aux périphéries de toutes sortes près de chez nous.

Formation – Charisme Simplifier les structures d’ animation et adapter aux besoins réels des gens, des groupes. Avoir le souci de la formation,continue des frères, rechercher les moyens les plus appropriés.

Comment signifier le charisme et la vie mariste .Comment la proposer? Frères laïcs Continuer la rencontre avec les laïcs de toutes manières : frats , EML MCR Groupes liturgiques, groupes de lectures continue de la Parole de Dieu. Problème du vieillissement des frats.Comment renouveler? Comment certains trouvent un moyen de formation continue dans des propositions de KTO


19. Comunitat marista d’Igualada (27.11.2018 – 5 persones)

1.- Espiritualitat marista-obres educatives i socials-comunitats de germans: hem parlat sobre la necessitat de trobar mecanismes per intensificar una vivència més palpable de l’espiritualitat marista a les nostres obres, i que un d’aquests mecanismes és intensificar la relació amb la comunitat de germans i grups de vida marista.

2.-Espiritualitat-vida comunitària: hem parlat també de la necessitat d’una vivència personal aprofundida de la nostra espiritualitat com a germans per ser testimonis creïbles del nostre missatge.

3.- Germans-missió: hem parlat de l’augment dels germans en edat de jubilació, i si cal una “oferta provincial”de missions, formació,.. pels germans en aquesta edat.


18. Organismes de gestion des établissements maristes (France) (23.11.2018, 18 personnes)

1. Transmission du charisme et caractere propre
2. Accueil de tous/imperatifs economiques et nouvelles presences


17. Karcagi Marista Csoport (22.11.2018, 11 personnes)

Marista identitás az iskolában (identitat marista a l’escola) Marista identitás elviselése a magán életben (Com conjugar la identitat marista a la vida privada)


16.  N. D. de L’Hermitage (17.11.2018, 27 personnes)

 • Mieux connaître le charisme de Champagnat et des Frères maristes
 • Approfondir la connaissance frères-laïcs pour une communion plus ouverte
 • Place et rôle des laïcs aux côtés des frères.
 • Renforcement de la mission mariste par l’élargissement de la communauté avec les laïcs dans le respect de la place des frères.
 • Comment mieux se faire connaitre
 • Creuser la question de l’école comme lieu de transmission des valeurs
 • Comment intéresser les jeunes et les impliquer dans l’aventure mariste
 • LA FOI

15. Groupe jeunes étudiants+professionnels (Saint-Etienne, 7.11.2018, 8 personnes)

(jeunes étudiants et pro : Teddy, Sarah, Florent, Simon + les frères) Démocratie ? La discussion: La (les) familles La parole aux jeunes … pas au nom des jeunes ! Ne pas faire l’impasse sur la ou les culture(s) des jeunes ! Partage de la foi avec les jeunes (catéchisme) Transmission de la foi Importance et limites des réseaux sociaux (tout et n’importe quoi !) Etes-vous heureux ?

Les taxes de + en + nombreuses La pollution ! La consommation de drogue banalisée ! Pensée unique … manipulée ! Aborder les sujets de société ! Vivre la paix dans un environnement violent Vivre la fraternité toutes générations confondues ! Les religieux(ses) ça sert à quoi ? L’essentiel de ma foi ? J’attends quoi de l’Eglise ? La démystification de la religion, de la foi ! Vivre en croyant(s) aujourd’hui ? Est-ce utile de se rencontrer périodiquement ? Lieux d’écoute et d’accueil ? Le rassemblement !


14. Groupe paroisse Saint-Luc (Saint-Etienne, 7.11.2018, 7 personnes)

Petits papiers : Recréer du lien social : famille, convivialité, accompagnement, accueil … maison ouverte, pour se poser Les frères sont une pièce maîtresse dans la vie des jeunes, pour la vie spirituelle Comment apporter du soutien aux gens du quartier ?

Evangéliser ! Oui, mais comment ? Evangélisation sur le modèle de l’Oïkos (en maison) Peut-être plus d’infos pour les diverses rencontres au sein de la paroisse. Possible d’inviter les jeunes à la prière ?L’avenir ou le présent ? Urgence de la place laissée aux jeunes (pas pour les jeunes) L’absence des jeunes dans nos églises n’a pas l’air de gêner beaucoup de monde ! Aller au devant, récupérer son prochain sur le bord de la route Les frères vont-ils dans les Centres sociaux, pour rencontrer des personnes non cathos ? “Creuser” les parents du Caté pour être plus investis ! Notre société ne semble pas être très favorable à une parole donnée !Comment valoriser la mixité intergénérationnelle ? Créer une boîte à idée ! Que faire auprès des jeunes ? Y a-t-il des jeunes frères maristes en formation ? Les communautés maristes sont-elles “aidées” par notre évêque ? Les frères maristes travaillent-ils avec d’autres communautés de la paroisse ? Quelle démarche faire pour devenir frère mariste ? Les frères maristes sont-ils représentés en grand nombre dans notre diocèse ? Comment élargir la communauté des frères à des laïces ? Familles composées … Communautés composées (mixtes) ? Votre rôle dans la paroisse ? Discussion : Urgence d’imaginer le présent plutôt que le futur !.. On parle beaucoup de l’avenir … mais le présent n’a pas l’air de compter !.. 17 frères sont en communauté en 5 communautés dans le diocèse. Pour garder l’esprit mariste dans les écoles, il y a la Tutelle. Laisser la porte ouverte pour des jeunes de différents horizons ! Que les frères sont présents le plus longtemps possible ! La fidélité à une parole donnée est de moins en moins respectée ! Les jeunes ne viennent plus à la messe et personne ne s’en inquiète ! Evangéliser : tout dépend de l’âge et la nécessité d’avoir un cadre !


13. Comunitat de Sants-Grup de vida Marista (Barcelona, 4.11.2018, 12 pesones)

 • 1. Transmissió del carisma, identitat marista. Treballar la identitat marista dels laics amb profunditat, la vivència de la identitat marista a les obres educatives, créixer en la identificació amb el carisma i la vocació laical, com fer visible el carisma marista a les obres educatives.
 • 2. Vida marista compartida dels maristes de Champagnat al servei dels joves, vida comunitaria laics i germans com a signe profètic, compartir vida en comunitat en missió responent a les crides emergents.

12. Groupe Mariste Grands Jeunes La Valla-Mulhouse (Mulhouse, 28.10.2018, 6 jeunes de 20-22 ans)

Idées à discuter pour le local (La Valla-Mulhouse)

 • 1. Que des jeunes adultes prennent en responsabilité des activités comme La participation à la Banque Alimentaire, Retap’Appart, séjour à Taizé, la Pause solidaire
 • 2. Prise en charge des nouvelles équipes Jeunes Maristes
 • 3. Organiser une rencontre de toutes les équipes Maristes jeunes adultes et adultes avec le Conseil de Maison pour proposer des nouvelles idées et s’engager
 • 4. Que des grands jeunes participent au Conseil de Mission
 • 5. Participation d’un plus grand nombre au week-end annuel de Notre Dame de l’Hermitage pour faire partie de la province et continuer à se former
 • 6. Que les deux communautés de Mulhouse fusionnent!
 • 7. Faire une liste de toutes les responsabilités que les jeunes adultes pourraient prendre en charge
 • 8. Former les grands jeunes

11. Equip de pastoral L’Hermitage (Barcelona, 20.10.2018 – 6 persones)

Hacer llegar el carisma marista a los jóvenes, las obras, los movimientos juveniles. La importancia de los referentes/animadores de los movimientos de grupos.

Acompañamiento. ¿Cómo podemos acompañarlos?


10. Fraternité mariste de Lagny (Lagny, 20.10.2018 – 14 personnes)

 • Lien et communication. Comment repenser notre avenir mariste en créant, entre nous, plus de liens entre deux rencontres (une rencontre par mois) ?
 • Trois points ont été débattus et sont à améliorer pour renforcer la foi et la cohésion du groupe :
  • La communication : se redire ce qui existe déjà et s’aider mutuellement à y participer, ne serait-ce que par du covoiturage… •
  • Venir plus nombreux et être plus assidus à la prière communautaire du lundi soir chez les frères maristes
  • Réinstaurer une vielle habitude, une fois par mois participer ensemble à une eucharistie dans la même paroisse.

9. Groupe des référents des équipes maristes locales (Lyon, 11.10.2018 – 12 laïcs, 1 frère)

TRANSMISSION DU CHARISME GRACE AUX VALEURS MARISTES
Souci de la transmission et de la pérennité du charisme avec une présence moindre des frères.
Comment vivre les valeurs en profondeur et en cohérence pour aider à la transmission de ce charisme par l’exemple et le vivre avec.
ENGAGEMENT PERSONNEL, DON GRATUIT, MISE EN TENSION ENTRE VIE PERSONNELLE, VIE MARISTE ET VIE PROFESSIONNELLE.
L’EML est peut-être une réponse pour que les personnes prennent soin de leur intérieur.
Tout n’est pas question de temps mais de posture et de qualité relationnelle.
Privilégier une présence réelle et authentique


8. Chefs d’établissement et adjoints de pastorale France, communauté des frères de Toulouse (10.11.2018 – 32 laïcs, 3 frères)

  

SOLIDARITE ET ECOLOGIE (comment développer une éducation à la solidarité avec le souci de la maison commune)
INNOVATIONS PEDAGOGIQUES (pour une pédagogie mariste innovante et attentive aux besoins des jeunes)
VIVRE ENSEMBLE (accueil de tous, attention à la diversité et climat scolaire empreint de fraternité et d’esprit de famille)
AVENIR ET VIE DU RESEAU (mutualiser les ressources, accompagner les structures de la mission, s’appuyer sur l’internationalité de la province, solidarité au sein du réseau)
PROTECTION DE L’ENFANT (répondre aux Montagne d’aujourd’hui, protéger les enfants avec une préférence pour les plus défavorisés, la place de l’enfant dans la famille et dans la société)
ACCOMPAGNEMENT/RELATIONS (soigner les relations humaines et accompagner les adultes dans les établissements, renforcer l’accompagnement des jeunes dans les transitions de cycles école-collège-lycée)
CO-RESPONSABILITE, FRERES/LAICS (établir des ponts entre frères et laïcs pour vivre ensemble, des communautés plus proches et actives dans les établissements, des laïcs engagés par leur projet de vie, créer des groupes de jeunes maristes dans les établissements)
TRANSMISSION DU CHARISME/SPIRITUALITE (évangéliser, convertir par l’exemple et les actes plutôt que par les paroles, la formation comme un des ressorts de la transmission du charisme mariste, susciter et entretenir l’engagement des jeunes enseignants dans la dynamique mariste)


7. Communauté Beaucamps (11.10.2018 – 10 frères)

–Témoigner de la vie chrétienne aujourd’hui
–Aimer le monde tel qu’il est
–Vivre avec ses limites
–Intériorité et prière
–Visage marial de l’Église
–Petits gestes fraternels dans le quotidien
–L’accueil des personnes qui nous rendent visite


6. Communauté des Frères Maristes Notre Dame du Bon Accueil à PARIS (4.10.2018 – 5 frères)

Laïcs Maristes: On partage à partir des questions que nous entrevoyons et de l’expérience de chacun:  De qui parlons-nous? quelle formation? Quel engagement? Comment reconnaitre et appeler les Laïcs? Jusqu’ou va la Co-responsabilité et la communion fraternelle? Le partage de la vie:  quel changement de posture cela suppose-t-il de la part des Frères comme des Laïcs?


5. Groupe Mariste dit “Les Anciens 2” La Valla-Mulhouse ( 2.10.2018 3 laïcs, 2 frères)

1. Au niveau global: formation des laïcs engagés afin d’assurer la transmission de l’esprit et des valeurs maristes
2. Au niveau local:Partager ce qui existe déjà afin de mieux se connaître, se rencontrer, s’enrichir pour être créatif: création d’un réseau régional alsacien avec les trois établissements, les Groupes maristes et les communautés


4. Groupe Mariste dit” Les Anciens1″ La Valla-Mulhouse (2.10.2018 – 4 laïcs, 1 frère)

1. Dans 10 ans, les laïcs seront en charge de maintenir vivant le charisme mariste dans la partie française de la province de l’Hermitage: Que mettre en œuvre?
2. Comment soutenir les jeunes (16-30 ans)dans leur appel mariste, les soutenir dans leurs prises de responsabilité, qu’ils se sentent totalement frères et sœurs et non plus jeunes accompagnés?
3. Pour répondre au 1er appel du chapitre général ” construire des foyers de lumière”, sur quelles forces vives pouvons-nous compter? Ces forces sont-elles à construire?


3. Groupe Mariste dit des “10 ans” La Valla-Mulhouse (2.10.2018 – 5 laïcs)

Quel phare pour nos églises? Quel phare pour la communauté La Valla-Mulhouse?
Comment inventer, re-inventer un phare pour que le phare puisse continuer à éclairer à partir de La Valla-Mulhouse?
Comment les phares peuvent vivre sans frère?


2. Groupe Mariste Jeunes Adultes La Valla-Mulhouse (2.10.2018 – 4 jeunes adultes) 

Travail sur la notion de famille
Il faut prendre en compte le fait que tout le monde n’en a pas la même définition. Il ne suffit pas que la famille soit ouverte; certains n’oseraient pas y entrer et restent exclus. Il faut un modèle de famille suffisamment flexible, modulable, pour réduire la distance avec les personnes hors de la famille, pour qu’il soit plus facile pour eux de s’identifier.


1. Trobada de germans superiors de L’Hermitage (Les Avellanes, 27 d’agost 51 germans)

 • Germans grans
  • Com acompanyar-los (necessitats, missió…)
  • La missió dels germans grans
 • Germans-Laics
  • Viure la fraternitat (comunitats obertes, visites recíproques, compartir…)
  • Experiència de la comunitat de NDH
  • Promoció de la vocació marista
 • LA FRATERNITAT com una demanda del nostre món . Les comunitats  com podem ser aquí i ara signes de fraternitat pels qui ens envolten?
 •  Comment l’esprit mariste peut-il être transmis aux laïcs (nos partenaires dans la mission) pour qu’il continue à être vécu dans les œuvres maristes 
 • Comment aider les communautés à  continuer à être des lieux d’Eglise significatifs ?