Dokumentumok

MEGISMERTETNI ÉS MEGSZERETETNI JÉZUS KRISZTUST
 Ez a dokumentum egyike a L’Hermitage tartomány felépítéséhez használt köveknek; ez egy fontos kő, mivel hivatásunk lényegét jelenti. Valóban, a pasztorális tevékenységnek minden marista intézmény középpontjában kell állnia, annak sajátos elemeként. Nem szabad csupán valami mellékes kérdésként vagy szabadon választható tevékenységként kezelni, épp ellenkez ő leg, ez a legfontosabb elem. Egy olyan világban, amelyben állandóan támpontokat keresünk, a pasztorális tevékenység által megmutathatjuk minden gyermeknek és fiatalnak, hogy mennyire szereti ő ket a Jóisten.
Jelen dokumentum arra ösztönöz tehát minden marista intézményt, hogy dolgozzon ki egy saját
pasztorális tervet eme közös kereten belül. Így minden intézmény, minden egyes iskola ugyanazon
közösséghez tartozónak érzi majd magát, azonos szellemiségben osztozva és ugyanazon értékeket
megélve a nemzeti, nyelvi és kulturális határokon túl is.
VELÜK EGYÜTT ÚTRA KELT
Egy marista ifjúsági pasztorációba integrált hivatás pasztoráció.
Ahogy beszélgettek, tanakodtak, egyszer csak maga Jézus közeledett, és csatlakozott hozzájuk. Lk 24, 13-15
A tapasztalat, amit a két Emmauzi tanítvány szereztek Jézussal, ihletet ad ahhoz, hogy hogyan közelítsünk a
fiatalokhoz és hogyan haladjunk velük az úton, annak érdekében, hogy segítsünk nekik fejl ő adni és ébreszteni a hivatás dimenzióját.
A gyermekekre és fiatalokra irányuló pasztorális tevékenységben, egy nagyon fontos és nélkülözhetetlen elem a hivatás dimenziója. A dokumentum célja az, hogy kialakítsunk egy közös keretet és útmutatót a hivatás pasztorációban a különböz ő tartományi pasztorális területeken. Ezek a pasztorális területek nem teljesek, ha a hivatás dimenziója nem játszik fontos szerepet bennük.
GESTIONEM EL TALENT AL SERVEI DE LA MISSIÓ
A Tehetségek menedzsmentje a misszió szolgálatában.
A marista misszió múltja és jelene nehezen magyarázható, ha nem beszélünk azokról, akik ennek tevékeny résztvevői. Ők úgy folytatják Marcellin Champagnat álmát, hogy azokat a jelenhez igazítják.
Ezek a személyek kulcsszereplői valamennyi projektnek, amit sikerre akarunk vinni, és főleg akkor, ha nevelési célokról van szó. Az ő tudásukon, cselekvési és életvezetési tapasztalatukon keresztül fejlődhet nap mint nap ez a misszió.
EGY JOBB VILÁGOT ÉPÍTENI
A legsebezhetőbb gyermekeket és fiatalokat
részesítjük előnyben.

A XXI. Főkáptalan arra hívott minket, hogy a gyerekek szemével nézzük a világot, és a rendfőnök, Emili Turú testvér, a körlevelében, melynek címe “ Mária nevét adta nekünk”, arra kér minket, hogy az egyház Mária-arcát mutassuk meg azzal, hogy a legkisebbek szolgálatába állítjuk magunkat.

A jelen dokumentum tehát arra hív minden marista szervezetet, hogy olyan programokat és
eszközöket fejlesszen ki, amelyek ezt a lényeges irányt juttatják érvényre e közös keretben.
Így minden intézmény, iskola egy olyan közösség tagjának érezheti magát, amelyben ugyanaz a szellemiség érvényesül, ugyanazokat az értékeket élik meg faji, nyelvi és kulturális hovatartozástól függetlenül.
A MARISTA ÉRTÉKEK SZERINT VALÓ ÉLET
Egy képzés, amely a champagnat-i karizmát aktuáliss
á teszifejlődő világunkban.
Egy nevelő pályája nem kezdődhet el egy minden terü
letre kiterjedő alapos képzés nélkül. A marista értékeken alapuló képzés kedvező alkalom a személyes kibontakozásra minden egyes nevelő számára, aki marista intézményben tevé kenykedik.
Úgy hisszük, hogy Champagnat karizmája mindenkor aktuális. A marista misszióban való fokozatos elköteleződés kivételes eszköz lehet arra, hogy felfedezzük a marista karizmát és érvényesítsük azt a konkrét nevelési tevékenységben az állandó változásban lévő világban.
Ez a dokumentum kerete a marista intézményekben dolgozó nevelők alapképzési koncepciójának. A marista értékekenek ezen megközelítése elengedhetetlen ahhoz, hogy több erőt és összetartást tudjunk adni a gyerekekért és a fiatalokért dolgozó marista missziónak.