Misszió-Vízió

A MISSZIÓNK:

A marista misszió a gyerekek és a fiatalok evangelizációja a nevelésen keresztül, az egyén teljes személyiségének figyelembevételével, a názáreti Mária és Marcellin Champagnat módján. Támogatjuk őket a személyes fejlődésükben, segítve, hogy életük főszereplőivé váljanak és egy igazságos és szolidáris társadalom felépítése iránt elkötelezett személyek legyenek. Odafigyelő és személyre szabott nevelést kínálunk, különös tekintettel a legsebezhetőbbekre.

A VÍZIÓNK:

MESTEREKKÉ VÁLNI AZ EVANGELIZÁCIÓBAN A NEVELÉSEN KERESZTÜL, VALAMINT A GYERMEKEK JOGAINAK HIRDETÉSÉBEN ÉS VÉDELMÉBEN, HÁLÓZATBAN, ELSŐBBSÉG AZ EGYÉNNEK

A vízió két mondatban kifejezhető úgy, hogy megjegyezzük a legfontosabb szavakat vagy a vízió soraiban megfogalmazott gondolatokat.

  • Mesterekké válni…: Ez jelzi a célkitűzést, a célt, amit szeretnénk elérni. Fontos, hogy értelmet adjunk az erőfeszítés irányának.
  • …evangelizáció…: A misszió lényege, a pasztorációs folyamat és a marista értékek jelenre alkalmazott megértése.
  • …nevelés…: Környezetünk kiválóan alkalmas arra, hogy a különböző területeken gyerekekkel és fiatalokkal legyünk, hogy közel kerüljünk hozzájuk.
  • …a gyermek jogai…: Missziónk középpontjában a gyermekek, mint jogi alanyok állnak. Segítségükre kell lennünk egyénenként is. Hagyományaink értékeiben gyökerező, de teljesen megújult nyelvezet szükséges. Ez figyelmet keltő és érdeklődő.
  • Hálózatban…: Együtt dolgozni, egymást támogatni és együtt a lehető legmesszebbre jutni missziónkban.
  • …az egyénnek.: Ez a zárókő, a kulcsa mindennek. Segíteni a gyerekeket és a fiatalokat, valamint a nevelőket és a velünk együtt dolgozókat a személyes és szakmai fejlődésükben.