Lema pastoral

Una invitació a revisar la nostra relació amb el medi ambient

El lema d’aquest any per al conjunt de presències maristes a Europa fa incidència en la cura de la casa comuna, el planeta. Amb l’eslògan “Desperta’t” fem nostra la invitació de Francesc a re-construir una relació més harmoniosa amb el planeta tot facilitant desenes de propostes pedagògiques amb metodologies molt diverses per a grups de diferents edats, així com per a famílies.

La cura del nostre planeta, el medi ambient, la sostenibilitat, la lluita contra la contaminació i la desertització, el reciclatge, la vigilància sobre els nostres mars són alguns dels elements que aniran guiant el nostre treball durant aquest any. “Desperta’t” no només ens recordarà durant aquests mesos que hem d’estar desperts, sinó que hem d’estar vigilants davant el que passa al nostre voltant, especialment pel que fa a la cura, dia a dia, del nostre món. Despertem?