Missió-Visió

La missió marista és l’evangelització dels infants i joves a través de l’educació, des d’una visió integral de la persona, a l’estil de Maria de Natzaret i Marcel·lí Champagnat. Els acompanyem en el seu creixement personal ajudant-los a ser-ne protagonistes i cercant que esdevinguin persones compromeses amb la construcció d’una societat justa i solidària. Oferim una educació propera i atenta a cadascú, amb una atenció particular pels més vulnerables.

LA NOSTRA VISIÓ:
ESDEVENIR EXPERTS EN L’EVANGELITZACIÓ A TRAVÉS DE L’EDUCACIÓ I EN LA PROMOCIÓ I DEFENSA DELS DRETS DELS INFANTS
EN XARXA, PRIORITZANT LA PERSONA