7 de maig

07t

El compartir que ha seguit a la projecció del vídeo que ens ha mostrat alguns dels projectes viscuts a la Província ha estat una nova vivència de la riquesa de les experiències concretes de la vitalitat de la missió marista a la nostra Província. La qualitat, la sinceritat i la profunditat de l’intercanvi amb els testimonis que encarnen aquests projectes, la seva convicció i la seva implicació en el que viuen, són signes tant de la presència del carisma en les nostres obres com de la pertinença del carisma per al món d’avui. Aquests projectes són ja pistes per abordar amb confiança el tercer centenari de l’Institut i la permanència de la intuïció del P. Champagnat.

Els testimoniatges personals recollits durant la vetllada en petits grups, amb un temps de pregària, han completat una jornada plena i emocionalment forta, en la qual cadascú ha pogut expressar-se i retrobar-se, en tota confiança, en la relació personal establerta amb el carisma marista i dir-se: “Sí, jo sóc, nosaltres som maristes de Champagnat”.

Christophe Schietse